Politecnico di Milano Scuola Master Fratelli Pesenti

Mimarlık, inşaat mühendisliği, işletme mühendisliği mezunları sektöre hazırlanıyor..
Politecnico di Milano Mimarlık, Çevre ve İnşaat Fakülteleri işbirliğiyle düzenlenir.

• 60 kredi verilir.
• 1 yıl sürelidir.
• Eğitim dili İngilizce olan master programlarıdır 

Fratelli Pesenti Başvuru Aşamaları

• Okula başvuru ve evrakların incelenmesi
• Konsolosluk denklik işlemleri
• Vize işlemleri
• Oturum izni
• Konaklama

Fratelli Pesenti Master Programları

• Design and Management of Structural Technologies in Con-struction Works - Yapısal İşbirliği Yapısal Teknolojilerinin Tasarımı ve Yönetimi

• Reinforced Concrete Structures Design - Betonarme Yapılar Tasarımı

• Project Management of Civil Structures and Infrastructures - Sivil Yapılar ve Altyapıların Proje Yönetimi

• Sustainable Building sandInfrastructures - Sürdürülebilir İnşaat kum Altyapıları

• Design of Seismic Sustainable Structure - Sismik Sürdürülebilir Yapının Tasarımı