Politecnico di Torino Üniversitesi

Telefonla Bilgi Almak İçin Buraya Tıklayınız

Online Randevu Almak İçin Tıklayınız

İtalya’nın ilk başkenti, zengin sanayisi ve kültürel aktiviteleriyle eğitimde güzel bir başlangıç şehri: Torino

·  Dünyanın en iyi mühendislik ve teknik üniversiteleri arasında 86.sırada
·  32.000 öğrencisinin %16’sı yabancı
·  154 akademik eğitim yılı
·  387 yabancı üniversite ile ortak çalışma
·  250 Erasmus anlaşması
·  131 tanesi AB tarafından finanse edilen, toplam 2.338 araştırma sahibi
·  Telecom Italia ile arasında işbirliği olan bir devlet üniversitesi
·  23.000 m2 mimarlık fakültesi, 170.000 m2 mühendislik fakültesi

*Politecnico di Torino, mimarlık bölümündeki yabancı öğrenci kontenjanını 2018 yılında 40 kişiden 70’e çıkartarak İtalya’da mimarlık alanında en yüksek yabancı öğrenci kontenjanına sahip üniversite olmuştur.

Politecnico di Torino Üniversite Bölümleri (3 Yıllık)

• Architecture - Mimarlık

• Design and Visual Communication - Tasarım ve Görsel İletişim

• Territorial Urban Environmental & Landscape Planning - Bölgesel Kentsel Çevre ve Peyzaj Planlaması

• Automotive Engineering - Otomotiv Mühendisliği

• Computer Engineering - Bilgisayar Mühendisliği

• Mechanical Engineering - Makine Mühendisliği

• Electronic & Communication Engineering - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

• Aerospace Engineering - Uzay Mühendisliği

• Building Engineering - İnşaat mühendisliği

• Biomedical Engineering - Biyomedikal mühendisliği

• Chemical & Food Engineering - Kimya ve Gıda Mühendisliği

• Cinema & Media Engineering - Sinema ve Medya Mühendisliği

• Civil Engineering - İnşaat mühendisliği

• Electrical Engineering - Elektrik Mühendisliği

• Electronic Engineering - Elektronik Mühendisliği

• Energy Engineering - Enerji Mühendisliği

• Environmental & Land Engineering - Çevre ve Kara Mühendisliği

• Material Engineering - Malzeme Mühendisliği

• Mathematics for Engineering - Mühendislik İçin Matematik

• Physical Engineering - Fiziksel Mühendislik

• Engineering & Management - Mühendislik ve Yönetim

• Industrial Production Engineering - Endüstriyel Üretim Mühendisliği DEGISIM PROGRAMI (ISPANYA, IRLANDA, FRANSA)

Politecnico di Torino 1 YILLIK 1st LEVEL MASTER PROGRAMLARI:

• Interior, Exhibit & Retail Design - İç, Sergi ve Perakende Tasarımı

• Management & Textile Engineering - Yönetim ve Tekstil Mühendisliği

• World Heritage & Cultural Projects for Development - Kalkınma için Dünya Mirası ve Kültürel Projeler

Politecnico di Torino 1 YILLIK 2nd LEVEL MASTER PROGRAMLARI

• Additive Manufacturing - Katkı Üretimi

• Energy Efficiency & Sustainability in Industry - Endüstride Enerji Verimliliği ve Sürdürülebilirlik

• Industrial Automation - Endüstriyel Otomasyon

• Navigation & Related Applications - Seyrüsefer ve İlgili Uygulamalar

• New Technologies & Processes for Hybrid Materials Finalized to Automotive Mechanical & Electronical Applications - Otomotiv Mekanik ve Elektronik Uygulamalar İçin Tamamlanan Hibrit Malzemelerin Yeni Teknolojileri ve Süreçleri.

• Petroleum Engineering & Operations - Petrol Mühendisliği ve Operasyonları

• Space Exploration & Development Systems - Uzay Araştırma ve Geliştirme Sistemleri

• Design for Arts & Cultural Innovation - Sanat ve Kültürel Yenilik için Tasarım

Politecnico di Torino Yüksek Lisans Bölümleri (2 Yıllık)

• Automotive Engineering - Otomotiv Mühendisliği

• Communications & Computer Networks Engineering - İletişim ve Bilgisayar Ağları Mühendisliği

• ICT for Smart Societies - Akıllı Topluluklar için BİT

• Aerospace Engineering - Uzay Mühendisliği

• Biomedical Engineering - Biyomedikal mühendisliği

• Chemical & Sustainable Processes Engineering - Kimyasal ve Sürdürülebilir Süreç Mühendisliği

• Civil Engineering - İnşaat mühendisliği

• Material Engineering - Malzeme Mühendisliği

• Cinema & Media Engineering - Sinema ve Medya Mühendisliği

• Building Engineering - İnşaat mühendisliği

• Electrical Engineering - Elektrik Mühendisliği

• Electronic Engineering - Elektronik Mühendisliği

• Energy & Nuclear Engineering - Enerji ve Nükleer Mühendislik

• Industrial Engineering & Management - Endüstri Mühendisliği ve Yönetimi

• Engineering & Management - Mühendislik ve Yönetim

• Computer Engineering - Bilgisayar Mühendisliği

• Mathematical for Engineering - Mühendislik İçin Matematik

• Mechanical Engineering - Makine Mühendisliği

• Environmental & Land Engineering  - Çevre ve Kara Mühendisliği

• Mechatronic Engineering - Mekatronik Mühendisliği

• Nanotechnologies for ICTS - ICTS için nanoteknolojiler (TORINO/GRENOBLE/LOZAN)

• Petroleum Engineering - Petrol Mühendisliği

• Physics of Complex Systems - Karmaşık Sistemlerin Fiziği (TORINO/TRIESTE/PARIS)

• Architecture Costruction City - Mimarlık Kavram Kenti

• Architecture for the Sustainability Design - Sürdürülebilirlik Tasarımında Mimarlık

• Architecture Heritage Preservation & Enhancement - Mimarlık Mirasının Koruma ve Geliştirilmesi

• Systemic Design - Sistemik Tasarım

• Territorial, Urban, Environmental & Landscape Planning - Bölgesel, Kentsel, Çevresel ve Peyzaj Planlaması

  Bilgi İçin Hemen Arayın